Apotekernævnet er et privat klagenævn, der tager sig af sager, hvor en kunde ønsker at klage over et apotek.