Afgørelser

Apotekernævnets afgørelser i klagesager træffes på nævnets møder
Apotekernævnets afgørelser i klagesager træffes på nævnets møder