God Apotekerskik beskriver den service m.v., man som kunde kan forvente på et apotek, ud over det som følger af lovgivningen. 
 
 
Apotekernævnet skal i forbindelse med behandlingen af en klage tage stilling til, om God Apotekerskik er overholdt. God Apotekerskik kan læses her