Apotekernævnet skal være sammensat på følgende måde: 

  • en dommer
  • to apotekere udpeget af Apotekerforeningens bestyrelse
  • to forbrugerrepræsentanter. 

Apotekernævnet har følgende medlemmer:

  • Byretsdommer Gerd Sindig (formand)
  • Seniorrådgiver Sine Jensen (udpeget af Forbrugerrådet Tænk)
  • Direktør i Astma-Allergi Danmark Thorkil Kjær (udpeget af Danske Patienter)
  • Apoteker Marianne Schmidt og apoteker Erik Meldgaard Andersen  (udpeget af Apotekerforeningens bestyrelse).

 Nævnets medlemmer udpeges som udgangspunkt for 3 år ad gangen.