Statistik

På denne side fremgår oplysninger om antal sager og afgørelser i Apotekernævnet.

Nedenfor vises statik for antallet af modtagne og behandlede sager i Apotekernævnet siden 2013
 
Antallet af sager i/henvendelser til Apotekernævnet fordeler sig som følger pr. 31. december 2021.

2013

2014

2015

 

2016

2017

 

2018

 

 2019 

 2020

 2021

Modtagne klager

22

13

15

20

31

32

22

36

42

-Heraf realitetsbehandlet 

12

11

11

12

12

15

18

14

25

-Heraf afviste/henviste klager* 

8

2

1

4

12

14

11

 16

5

-Heraf sager, som er trukket tilbage af klager

2

 

 3

1

 3

 3

 5

6

-Heraf under forberedelse ved årets udgang

 

 

 

 

 

 

 1

 1

6


*Klager over forhold, som ikke er omfattet af Apotekernævnets kompetence. I relevante tilfælde henvises klager til andre klageorganer. 

Indholdet af og nævnets vurdering af de sager, som nævnet har realitetsbehandlet er nærmere beskrevet under ”Afgørelser”. 

Som det fremgår heraf, kan udfaldet af nævnets afgørelser sammenfattes som følger:
Ingen kritik Kritik/bemærkninger Bøde 
 116  47  0
Se evt. den anonymiserede gennemgang af samtlige nævnsmøder under ”Afgørelser”.