Statistik

På denne side fremgår oplysninger om antal sager og afgørelser i Apotekernævnet.

Apotekernævnet har afholdt møder 24. marts, 1. september 2010, 29. november 2010, 30.marts 2011, 6. september 2011, 29. november 2011, 29. februar 2012, 15. august 2012, 6. november 2012, 13. marts 2013, 30. maj 2013, 19. september 2013, 6. december 2013, 27. marts 2014, 18. september, 27. november 2014, 18. maj 2015, 22. september 2015, 4. december 2015, 4. april 2016, 24. maj 2016, 26. september 2016, 9. marts 2017, 6. juni 2017, 21. september 2017, 22. marts, 19. september, 18. december 2018, 23. marts 2019 og 23. september 2019
 
Antallet af sager i/henvendelser til Apotekernævnet fordeler sig som følger pr. 23. september 2019.

2013

2014

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

 2019

(sept)

Modtagne klager

22

13

15

20

31

32

 14

-Heraf realitetsbehandlet

12

11

11

12

12

15

 6

-Heraf afviste/henviste klager*

8

2

1

4

12

14

 8

-Heraf sager, som er trukket tilbage af klager

2

3

1

3

3

 

*Klager over forhold, som ikke er omfattet af Apotekernævnets kompetence. I relevante tilfælde henvises klager til andre klageorganer. 

Indholdet af og nævnets vurdering af de sager, som nævnet har realitetsbehandlet er nærmere beskrevet under ”Afgørelser”. 

Som det fremgår heraf, kan udfaldet af nævnets afgørelser sammenfattes som følger:
Ingen kritik Kritik/bemærkninger Bøde 
 81  35**  0
**Sag nr. 7 behandlet på mødet den 24. marts 2010, sag nr. 1 og 5 behandlet på mødet den 1. september 2010, sag nr. 2 og 4 behandlet på mødet den 29. november 2010, sag nr. 1 og 3 behandlet på møde den 30. marts 2011,sag nr. 3 behandlet på møde den 6. september 2011 omhandlende tre apoteker, sag nr. 2 behandlet på møde den 29. november 2011, sag nr. 1 og 5 behandlet på møde den 29. februar 2012, sag nr. 2 behandlet på møde den 15. august 2012, sag nr. 2 behandlet på møde den 6. november 2012, sag nr. 1 og 3 behandlet på mødet den 30. maj 2013, sag nr 1, 3 og 4 behandlet på mødet den 19. september 2013, sag nr. 1 behandlet på mødet den 6. december 2013, sag nr. 1 behandlet på mødet den 18. september 2014, sag nr. 2. behandlet på mødet den 27. november 2014  sag nr. 1 og 3 behandlet på møde den 4. april 2016, sag nr. 2 og 3 behandlet på mødet den 24. maj 2016, sag nr. 4 behandlet på møde den 9. marts 2017, sag nr. 1 behandlet på møde den 21. september 2017 og sag nr. 3, 4 og 6 behandlet mødet den 22. marts, sag nr. 1 og 4 behandlet på møde den 19. september 2018, sag nr. 4 behandlet på møde den 18. december 2018, sag nr. 2 behandlet på møde den 23. marts 2019 og sag nr. 2 behandlet på møde den 23. september 2019.  (Se nærmere under ”Afgørelser”).