Apotekerne i Danmark er forpligtede til at overholde et sæt etiske regler (God Apotekerskik). God Apotekerskik beskriver, hvilken service man som kunde kan forvente af sit apotek. Apotekernævnet skal i forbindelse med en klage tage stilling til, om apoteket har overholdt God Apotekerskik.

God Apotekerskik kan læses her.

Hvis Apotekernævnet giver dig ret i din klage, kan nævnet udtale kritik af apotekeren. I grove og gentagne tilfælde kan nævnet også idømme apotekeren en bøde, ligesom nævnet efter omstændighederne kan beslutte, at afgørelsen skal offentliggøres. En påtale fra Apotekernævnet giver dig ikke adgang til erstatning.

Hvad kan jeg ikke klage over til Apotekernævnet?

Apotekernævnet kan ikke behandle klage over forhold, som handler om, hvorvidt apoteket har overholdt lovgivningen. I sådanne sager er det Lægemiddelstyrelsen, man skal henvende sig til.

 Apotekernævnet kan heller ikke behandle klager over kvalitet, effekt eller bivirkninger ved et lægemiddel. I sådanne sager kan du spørge din læge eller apoteker til råds.

Apotekernævnet behandler ikke klager over forhold, som er mere end et år gamle. Nævnet behandler heller ikke klager over forhold, som er passeret forud for nævnets etablering den 1. september 2009.

Hvad koster det at klage?

Det er gratis at klage til Apotekernævnet, men en klage skal indgives skriftlig for at nævnet kan tage stilling til klagen. Se under ”Hvordan klager jeg, og hvordan behandler nævnet klagen”.